Be in the know.

To keep up with our latest news and offers sign up to our emailing list.

No Thanks
Free Shipping in US and Canada on orders over $39

User Manual - Dutch

Nederlands

LET

Lees deze veiligheidsinformatie aandachtig te lezen en bewaar deze handleiding voor later gebruik.

Deze LED lamp is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Koppel dit lampje uit lamphouder voor het reinigen. Gebruik geen vloeistof of spuitbus wasmiddel voor het reinigen. Val kan letsel veroorzaken. Om de lamp te installeren, moet de lamphouder overeenkomen met de gloeilamp basis. Giet nooit enige vloeistof op deze bol, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Zorg ervoor dat de spanning van de LED-lamp is compatibel met het elektriciteitsnet van uw land voordat u aansluit op een lamphouder. Houd deze lamp uit de buurt van vocht en volg de juiste installatie-instructies. LIFX® LED-lampen werken zonder schade of functionele problemen bij gebruik op een dimmer circuit met de dimmer ingesteld op maximum. Als de dimmer lager is ingesteld dan het maximum, de voeding controle biedt bescherming. Bij gebruik van een dimmer circuit raden wij houden van de dimmer ingesteld op maximum, om de meest efficiënte macht om de lamp te bieden.

Zorg er bij de GU10-inbouwspot voor dat de lamp ALLEEN IN EEN VERTICALE MONTAGEPOSITIE wordt gebruikt.

BEGINNEN

LIFX® is een met internet verbonden, voor Wi-Fi geschikte, energie-efficiënte LED-lamp die u met uw iOS- of Android-smartphone of -tablet kunt bedienen. Met de LIFX app kunt u lampen in- en uitschakelen, dimmen, de helderheid en kleur aanpassen, verschillende sferen en timers instellen. U kunt individuele lampen, kamers of het hele huis met de app bedienen. LIFX functioneert ook als een gewone lamp door de gewone aan/uit schakelaar te gebruiken.

SNEL INSTALLEREN

icon_screw_in

SCHROEF IN

icon_switch_on

INSCHAKELEN

icon_app

DOWNLOADEN APP lifx.com/go

SYSTEEMVEREISTEN

Als u LIFX® wilt uitvoeren, moet u het volgende hebben:

 • Een apparaat met iOS 8.0+, Android 4.0+ of Windows 10
 • Een Wi-Fi-internetverbinding. (Een Wi-Fi-toegangspunt moet aan de norm 802.11b, g of n met WPA2-beveiliging voldoen en moet een DHCP-geconfigureerde verbinding voor elke LIFX®-lamp beschikbaar hebben.)

VERWIJDERING

Gooi elektrische apparatuur nooit bij het restafval, maar lever deze apart in. Neem contact op met uw gemeente over beschikbare inzamelopties. Als elektrische apparatuur terecht komt op een vuilnisbelt of stortplaats, kunnen er gevaarlijke stoffen in het grondwater en de voedselketen terechtkomen, wat ten koste gaat van uw gezondheid en welzijn.

INSTELLEN NIEUWE LAMP

 1. Download de LIFX-app van: lifx.com/go
 2. Open de LIFX-app, tik op Get Started (Aan de slag) en voer uw e-mailadres in om uw LIFX-account te maken.
 3. Plaats uw lamp in de fitting en schakel de stroom in.
 4. Tik op het volgende scherm op ADD BULBS (LAMPEN TOEVOEGEN) en volg de instructies in het instelscherm van de app. - De LIFX Android- app zoekt automatisch naar het eigen Wi-Fi-toegangspunt van de lamp en maakt hiermee verbinding. - Voor de LIFX iOS-app volgt u de instelinstructies in de volgende schermen.
 5. Nadat uw telefoon met het toegangspunt van de lamp is verbonden, geeft de app alle Wi-Fi-netwerken weer die uw lamp in de buurt ziet.
 6. Selecteer uw netwerk en tik op Connect Bulb (Lamp verbinden). U wordt gevraagd het wachtwoord voor uw Wi- Fi-netwerk in te voeren.
 7. De app verzend nu uw Wi-Fi- referenties naar uw lamp en maakt vervolgens opnieuw verbinding met uw Wi-Fi- netwerk.
 8. De lamp verschijnt nu in de LIFX-app.

  Ga naar support.lifx.com als u problemen ondervindt bij het instellen van uw lamp.

  UW LIFX-LAMP GEBRUIKEN

  Uw lamp verschijn na het instellen in de lijst met lampen.

  Selecteer de lamp en de app leidt u naar het lampbedieningsscherm.

  Als uw lamp een LIFX multi-color-lamp is, hebt u toegang tot de keuzewielen voor zowel Colors als Whites.

  Als uw lamp een witte instel- bare LIFX-lamp is, wordt u een Whites-keuzewiel gepresenteerd.

  Tik op het symbool van de aan/ uit-knop om uw lamp aan of uit te zetten.

  Rol de bal in het midden van het kleurenwiel om uw lamp helderder te maken of te dimmen.

  Tik op een gekleurde of witte lichttint op het keuzewiel om de lamp op de verlichting van uw voorkeur in te stellen.

  SPECIFICATIES

  LIFX ORIGINAL A21

  LIFX COLOR 650 GU10 DOWNLIGHT

  LIFX WHITE 800 A19

  LIFX WHITE 900 BR30

  LIFX COLOR 1000 A19

  LIFX COLOR 1000 BR30 

  TIPS EN PROBLEMEN OPLOSSEN

  Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, profiteert u van een optimaal draadloos bereik en optimale netwerkontvangst voor uw LIFX®- lamp(en).

  De beste locaties voor LIFX®:

  • Plaats de LIFX®-lamp in een open ruimte met weinig obstakels, zoals grote meubels of muren. Plaats de lamp niet in de buurt van metalen oppervlakken.
  • Plaats de LIFX®-lamp niet achter een meubel of in een kast.
  • Plaats de LIFX®-lamp niet in een ruimte die aan drie of meer zijden is omringd door metalen oppervlakken.
  • Zorg voor minimaal 8 m afstand tussen de LIFX®-lamp en magnetrons, 2,4-GHz draadloze telefoons of andere interferentiebronnen.
  INTERFERENTIE VERMIJDEN

   De volgende zaken kunnen de draadloze communicatie verstoren:

   • Magnetrons
   • Lekkage van DSS-radiofrequenties (Direct Satellite Service)
   • De oorspronkelijke coaxkabel die u bij een satellietschotel hebt ontvangen
   • Elektrischeapparaten, zoalsh oogspanningslijnen, elektrische treinrails en elektrische centrales
   • Draadloze telefoons binnen het 2,4-GHz bereik

   Hoe groter de afstand tot de interferentiebron, hoe minder de kans op problemen.

   PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

   Als de LIFX®-app uw LIFX®- lamp(en) niet kan detecteren, moet u ervoor zorgen dat het apparaat wat u gebruikt Wi-Fi heeft en uw LIFX®-lamp zich binnen het bereik van uw Wi-Fi-toegangspunt bevindt. Controleer de WiFi-status via het menu op de menubalk om er zeker van te zijn dat WiFi is ingeschakeld. Als de LIFX®-app nog steeds uw LIFX®-lamp(en) niet kan detecteren, gaat u naar support.lifx.com voor het verder oplossen van problemen en resetinstructies voor de hardware.

   EEN LAMP OPNIEUW INSTELLEN

   Als u een A21- of GU10 LIFX®- lamp opnieuw wilt instellen, zet u de reset-knop aan de achterkant van de lamp in een andere positie dan voorheen terwijl de lamp aan staat. De lamp knippert in een resetvolgorde van rood, groen, blauw en wit licht om aan te geven dat deze opnieuw is ingesteld. De lamp is nu beschikbaar om via de app in een Wi-Fi-netwerk te implementeren.

   Als u de A19 LIFX®-lamp opnieuw wilt instellen, schakelt u de lamp via de lichtschakelaar in een gematigd ritme totaal 5 keer uit en aan. Laat de lamp circa 1 seconde aan staan voordat u deze voor de volgende cyclus uitschakelt. De lamp knippert in een resetvolgorde om aan te geven dat deze opnieuw is ingesteld. De lamp is nu beschikbaar om via de app in een Wi-Fi-netwerk te implementeren.

   ONDERSTEUNING

   Als u technische ondersteuning nodig hebt voor de LIFX®, kunt u een e-mailbericht sturen naar: support@lifx.com.

   NALEVING VAN

   HARDWARE-

   REGELGEVING,

   BEPERKINGEN EN

   WAARSCHUWINGEN

   Certificering

   LIFX® voldoet aan de certificeringsvereisten van verschillende regio‘s wereldwijd. Ga voor een volledige lijst van LIFX®- certificeringen naar www.lifx.com/legals om te controleren of LIFX® voldoet aan de certificeringsvereisten voor uw regio.

   WIJZIGINGEN OF AANPASSINGEN

   Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat kunnen de certificering van het apparaat ongeldig maken.

   AANBEVOLEN INSTALLATIEVEREISTEN

   Dit apparaat mag alleen in verlichtingsarmaturen worden geïnstalleerd die voor elke fitting ontworpen zijn. Bij gebruik van verlichting en armaturen die zijn ontworpen voor lampen met een kleiner of lager wattage werkt de LIFX®-lamp mogelijk niet met de hoogste luminantie. Voor optimale prestaties wordt aangeraden LIFX®-lampen te gebruiken in armaturen met voldoende luchtstroming door en rondom de lamp. Het wordt aanbevolen de LIFX®-lamp niet in de buurt van andere apparaten te installeren die zijn ontworpen om radiosignalen te ontvangen of te verzenden. Het wordt aanbevolen de LIFX®-lamp(en) op minimaal 30 cm afstand van het lichaam te installeren en gebruiken.

   INTERFERENTIE

   LIFX® is zodanig ontworpen dat de interferentie met andere radio-, zend- of ontvangstapparaten minimaal is. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor interferentie die is veroorzaakt door aanpassingen aan het product of door het niet naleven van het gedeelte „Waarschuwingen“ in dit document. Dit apparaat genereert radio-frequentie energie en kan schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie apparatuur als het niet conform de „aan- bevolen installatievereisten“ is geïnstalleerd. Als het apparaat radio interferentie veroorzaakt, wordt de gebruiker aangeraden het volgende te proberen: a) Het apparaat op een andere plaats zetten b) De antenne op het ontvangstapparaat aanpassen c) Een technicus met ervaring op het gebied van radiointerferentie raadplegen.

   WAARSCHUWINGEN

   LIFX® is niet gemaakt voor gebruik in:

   • afgesloten armaturen die de luchtstroom beperken en/of uitzonderlijk veel hitte vast- houden
   • nooduitgangen of noodverlichting
   • combinatie met sensoren/tijdklokken die niet door LIFX® zijn goedgekeurd lichtarmaturen met dimmers die niet compatibel zijn met LIFX® (zie support.lifx.com voor een lijst met compatibele dimmers)
   • plaatsen waar het risico bestaat van een elektrische schok
   • de buitenlucht
   • natte of vochtige omstandigheden
   • fittingen die niet zijn geclassificeerd voor deze lamp
   • fittingen die gebruikmaken van een adapter van derden
   • extreem hete omgevingen (bijvoorbeeld in de buurt van een oven, radiator, verwar- ming, enzovoort)
   • andere regio‘s of landen dan die waarvoor het product is bedoeld.

   BIJ HET GEBRUIK VAN LIFX®

   • Schakel de voeding naar de fitting uit en laat de LIFX®- lamp voldoende afkoelen voordat u deze uit de armatuur haalt.
   • Open het product niet, aangezien daarmee de garantie ongeldig wordt.
   • Houd het product buiten het bereik van kinderen. Het is geen speelgoed en dient niet aan kinderen te worden gegeven.
   • Reinig het product niet als het is ingeschakeld of aangesloten op de fitting.
   • Maak de lamp regelmatig schoon met een zachte droge doek zonder reinigingsmiddel. 

   BEPERKTE GARANTIE

   Bezoek alstublieft lifx.com/warranty